Świdry - prezentacja wyremontowanego budynku świetlicy wiejskiej